Inschrijven

Home / Inschrijven

Ploegen die willen deelnemen aan de Nereus Carpit Noctem 2023 dienen zich middels het online KNRB-inschrijvingsprogramma via hun competitiecommissaris in te schrijven. Inschrijven kan per 01-04-23 16:00 uur.

Velden met minder dan drie inschrijvingen zullen niet worden gestart, indien geen gepaste oplossing kan worden gevonden.

De inschrijving sluit op 17-04-2023 20:00 uur. Inschrijvingen na deze datum worden alleen bij voldoende plaats en na beoordeling van de wedstrijdleiding toegelaten.

Het verschuldigde inschrijfgeld dient uiterlijk vrijdag 21 april 2023 binnen te zijn. Het dient overgemaakt te worden op het volgende rekeningnummer:

NL03ABNA 0609 0337 27
t.n.v. Nereus Carpit Noctem
o.v.v. Nereus Carpit Noctem 2023, verenigingsnaam

De verschuldigde bedragen voor de verschillende velden worden zo snel mogelijk bekend gemaakt.

1*
2*
4+ en 4*
H/D-onerv 4
H/D-erv 4
8+

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws op onze Facebook en Instagram!