Inschrijven

Home / Inschrijven

Ploegen die willen deelnemen aan de Nereus Carpit Noctem 2021 dienen zich middels het online KNRB-inschrijvingsprogramma via hun competitiecommissaris in te schrijven. Inschrijven kan per 20-03-21 16:00 uur.

Velden met minder dan drie inschrijvingen zullen niet worden gestart, indien geen gepaste oplossing kan worden gevonden.

De inschrijving sluit op 05-04-2021 23:59 uur. Inschrijvingen na deze datum worden alleen bij voldoende plaats en na beoordeling van de wedstrijdleiding toegelaten.

Het verschuldigde inschrijfgeld dient uiterlijk vrijdag 9 april 2021 binnen te zijn. Het dient overgemaakt te worden op het volgende rekeningnummer:

NL03ABNA 0609 0337 27
t.n.v. Nereus Carpit Noctem
o.v.v. Nereus Carpit Noctem 2021, verenigingsnaam

De verschuldigde bedragen voor de verschillende velden luiden:

1* €16,-
2* €21,-
4+ en 4* €35,-
H/D-onerv 4 €35,-
H/D-erv 4 €35,-
8+ €45,-

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws op onze Facebook en Instagram!