Inschrijven

Home / Inschrijven

Ploegen die willen deelnemen aan de Nereus Carpit Noctem 2018 dienen zich middels het online KNRB-inschrijvingsprogramma via hun competitiecommissaris in te schrijven. Inschrijven kan per 2 april 2018, 20:00u!

Velden met minder dan drie inschrijvingen zullen niet worden gestart.

De inschrijving sluit op dinsdag 17 april 2018, 20:00u. Inschrijvingen na deze datum worden alleen bij voldoende plaats en na beoordeling van de wedstrijdleiding toegelaten.

Het verschuldigde inschrijfgeld dient uiterlijk vrijdag 21 april binnen te zijn. Het dient overgemaakt te worden op het volgende rekeningnummer:

NL03ABNA 0609 0337 27
t.n.v. Nereus Carpit Noctem
o.v.v. Nereus Carpit Noctem 2018, verenigingsnaam

De verschuldigde bedragen voor de verschillende velden luiden:

1* €16,-
2* €21,-
4+ en 4* €35,-
H/D-onerv 4 €35,-
H/D-erv 4 €35,-
8+ €45,-

 

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws op onze Facebook!